Privacy Beleid

Licos geeft veel om uw privacy.

Elke natuurlijke persoon die Licos informatie geeft en/of die een (potentiële) contractant is, communiceert persoonsgegevens zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Hierna: AVG).

Licos, vertegenwoordigd door Linda szumlanski | linda@licos.be | Jef Koningslaan 8, 3500 Hasselt, België,
respecteert en beschermt de persoonsgegevens die worden vrijgegeven door de gebruiker in een formulier van de website van Licos.

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
In alle andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.
Uw gegevens verlaten niet de EER en worden niet onderworpen aan een geautomatiseerd proces.

Scroll to Top